Sử dụng community connector để lấy dữ liệu từ trực tiếp server của riêng bạn

Hôm nay thứ bảy đẹp trời, ngồi lục lại đống dữ liệu cũ từ năm 2017 về Facebook và GA lấy từ MeasureSchool bằng file excel. Lúc đó thì cũng lò mò làm cái Dashboard Report dữ liệu bằng Google Data Studio (GDS) nhưng là cho Report connect trực tiếp cái file source excel (Google Sheet) được bỏ lên Google Drive. Hôm nay, tui sẽ chia sẽ cái Community Connector mới làm để demo cách kết nối và đẩy dữ liệu từ Server của bạn (cụ thể ở đây là của tui) lên Google Data Studio. (more…)

Read More