Bài 05: Nhập một tháng có giá trị từ 1 – 12. Cho biết tháng đó thuộc quý mấy

Sharing is caring!

Bài 05: Nhập một tháng có giá trị từ 1 – 12. Cho biết tháng đó thuộc quý mấy

Solution:

1. Kiểm tra tháng nhập vào phải là số > 0 và < 13

2. Kiểm tra xem tháng nhập vào thuộc đoạn nào:

1-3: quý I

4.6: quý II

7-9: quý III

10-12: quý IV

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-05

Sharing is caring!

Bài 02: Nhập 2 số thực x, y. Kiểm tra xem chúng cùng dấu hay trái dấu
Bài 10: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên

Vincent Le

Tui là Lê Minh Đạt, tên tiếng anh là Vincent(do thích nhân vật Vincent Valentine, ai từng là fan của trò Final Fantasy VII thì sẽ biết nhân vật này, hehe). Đang tập tành làm một blogger viết về mảng lập trình, mong muốn được chia sẻ những gì đã học được, tích góp được trong 10 năm đi làm thợ code.

shares