bài 01: Viết chương trình tìm số lớn nhất giữa 3 số thực x, y, z

Sharing is caring!

Bài 01:  Viết chương trình tìm số lớn nhất giữa 3 số thực x, y, z

Solution:

1. Tìm số lớn hơn giữa 2 số x và y, tạm gọi là max.

2. Sau đó tìm giá trị lớn hơn giữa max và z.

Chú ý: Các bạn có thể dùng hàm Math.max() để lấy giá trị lớn nhất giữa 2 số. Nhưng trong bài thì tui không sử dụng mà làm theo cái solution trên.

Run code online: https://repl.it/@lmdat/bai-01

Sharing is caring!

Bài 02: Nhập 2 số thực x, y. Kiểm tra xem chúng cùng dấu hay trái dấu

Vincent Le

Tui là Lê Minh Đạt, tên tiếng anh là Vincent(do thích nhân vật Vincent Valentine, ai từng là fan của trò Final Fantasy VII thì sẽ biết nhân vật này, hehe). Đang tập tành làm một blogger viết về mảng lập trình, mong muốn được chia sẻ những gì đã học được, tích góp được trong 10 năm đi làm thợ code.

shares