Kiểm tra một năm bất kỳ có phải là năm nhuận (leap year)

Sharing is caring!

Hello, nhân hôm nay là ngày 29 tháng 02, tui làm một bài toán đó là kiểm tra xem một năm bất kỳ có phải là năm nhuận hay không?

Công thức để tính năm nhuận như sau: năm nhuận là năm có giá trị chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 và đồng thời không chia hết cho 100. Ta cài đặt như sau:

Chia hết có nghĩa là phần dư của phép chia đó = 0

c = (a chia b) + r. a chia hết cho b khi và chỉ khi c <> 0 và r = 0

Code snippets for C#:

Code snippets for PHP:

Vậy là xong, dễ hen các bạn.

Sharing is caring!

Tìm hiểu giải thuật sắp xếp Bubble Sort

Vincent Le

Tui là Lê Minh Đạt, tên tiếng anh là Vincent(do thích nhân vật Vincent Valentine, ai từng là fan của trò Final Fantasy VII thì sẽ biết nhân vật này, hehe). Đang tập tành làm một blogger viết về mảng lập trình, mong muốn được chia sẻ những gì đã học được, tích góp được trong 10 năm đi làm thợ code.

shares